Výpočet

Do ľubovoľného poľa vložte hodnotu - ostatné sa dopočítajú samy.
Ak v nejakom poli údaj zmeníte, zvyšné sa automaticky prepočítajú.
Môžete zadávať desatinné bodky alebo desatinné čiarky.

       α = °
       α = °  ′  ′′
          = π
          =
sin α   =
cos α  =
tg α    =
cotg α =
na 6 miest

Infinity znamená nekonečno.

Ak sa objaví chyba NaN, skontrojte, či ste zadali do poľa
korektnú hodnotu, tj. bez písmen a iných znakov.

Vzorce

α = 180 × radiány / π [°]
α = stupne / 180 [π]
α = stupne × π / 180
+ ďalšie spätné vzorce: www.wikina.cz/a/Uhol
Uhol vzorec

α … uhol

π (Pí) = 3,14 (približne)

Prevod

Výpočet uhol online

Uhol výpočet

Odkazy

Ako zrátať ...

Tučne zvýraznené obrazce a telesá sú už funkčné. Ostatné obsahujú len vzorce.

Mohlo by vás zaujímať